Termeni și condiții

Condiţii Generale pentru utilizarea website-ului www.sharky.ro

 

IMPORTANT: Clientul (persoana fizică care a împlinit vârsta de 18 ani înainte de accesarea website-ului nostru sau persoana juridică și/sau reprezentantul/reprezentanții acesteia) denumit in continuare utilizator, prin înregistrarea contului și/sau folosirea serviciilor noastre confirmă ca a luat la cunoștință Termenii și condițiile de utilizare ale website-ului www.sharky.ro și că își dă acordul voit să respecte prevederile descrise in acestea.

INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a website-ului www.sharky.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare. 

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI WEBSITE-ULUI

SHARKY deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni. Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Sharky, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura website-ului în orice moment şi fară nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al website-ului www.sharky.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea website-ului sunt deţinute de Sharky. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului website-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea Sharky. Accesul si utilizarea paginii www.sharky.ro sunt gratuite si au scopul informarea utilizatorilor despre serviciile prestate de Sharky: găzduire de servere de jocuri și alte aplicații. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina în scopul de a achiziționa și folosi serviciile prezentate pe această pagina.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor şi serviciilor Sharky. Sharky nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizarea website-ului;
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea website-ului;
  • inexistenţa pe website-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, Sharky nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea website-ului său.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la serviciile Sharky, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul website-ului www.sharky.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea Sharky în lipsa unor acorduri ulterioare. 

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puține îndrumări cu privire la implementarea GDPR și este posibil ca Autoritățile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecată vor interpreta Regulamentul. Sharky cat si reprezentantii legali nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului. 

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI WEBSITE-ULUI 

Obiectivul conținutului website-ului www.sharky.ro este prezentarea serviciilor de găzduire oferite. Sharky nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

INFORMAŢII PERSONALE 

Orice persoană fizică sau juridică care doreşte să achiziționeze unul din serviciile prezentate are obligația să înregistreze un cont folosind informații reale si precise cu privire la identitatea acesteia.

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii personale sau de natura juridica, acest lucru are ca scop identificarea dumneavoastră pentru a vă putea genera facturile aferente serviciilor achiziționate pe website-ul nostru www.sharky.ro. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site și pentru identificarea dumneavoastră in scopul de a răspunde cererilor efectuate în panoul de control aferent contului înregistrat (Tichete suport).

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume beneficiar, adresă, numere de telefon) sau de natura juridica, adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile Sharky, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate. Acest lucru este obligatoriu datorită prevederilor legale în viguare care fac referire la emiterea de facturi pentru persoanele fizice sau juridice.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor website-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice. 

COMUNICAREA CU VIZITATORII WEBSITE-ULUI

Metodele prin care vizitatorii website-ului inițiază contactul cu noi sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site, tichete suport.

Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre, pentru a ne solicita oferte de preț, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată. 

 

Inițierea contactului de către dumneavoastră îl considerăm / reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată.

Ulterior desfășurării comunicării inițiale, Sharky își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării d-voastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii produselor noastre, lansarea de produse noi care vin în ajutorul d-voastră sau aspecte care au legătură cu tematica discutată.

 

În acest sens Sharky și-a stabilit un termen rezonabil de prelucrare ulterioară de 18 luni de la data inițierii comunicării. 

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI 

Orice persoană fizică sau juridică care vizitează website-ul www.sharky.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal sau juridic prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Sharky în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către Sharky a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de Sharky şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. 

Sharky va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea website-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

Utilizatorul are dreptul să ceară informații în legătură cu modul de stocare a informațiilor personale sau de natură juridică cât și ștergerea acestora din baza noastră de date. În cazul in care utilizatorul dorește ștergerea tuturor acestor date furnizarea de servicii va fi întreruptă pe o perioadă nedeterminată.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Sharky prin intermediul website-ului www.sharky.ro furniează servicii de găzduire pentru servere de jocuri și alte aplicații care au posibilitatea de a rula pe sisteme de operare Linux (Ubuntu, Debian, CentOS). Serviciile oferite cuprind gazduire de jocuri și alte aplicații prin intermediul panoului de control (Pterodactyl) și prin intermediul Virtual Private Server (VPS).

Serviciile au natură digitală și nu necesită livrarea pe un suport material.

CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR

Serviciile pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost achiziționate, adica găzduirea de jocuri și alte aplicații conform descrierii lor pe website-ul www.sharky.ro. Folosirea serviciilor în alt scop decât cel prevăzut în descrierea acestora va duce la terminarea înțelegerii de furnizare de servicii dintre utilizator și Sharky.

POLITICA DE RESTITUIRE

Datorită naturii digitale a serviciilor furnizare utilizatorul nu are dreptul la restituirea completă sau parțială a sumelor plătite decât in cazuri exceptionale: Sharky își încheie activitatea în perioada de facturare.

INFORMAȚII TEHNICE

Sharky este în continuă dezvoltare pentru a putea satisfice nevoile clienților. Din această cauză vor apărea perioade de timp în care serviciile furnizate nu vor fi funcționale datorită unor lucrări de mentenanță. De cele mai multe ori acestea vor fi anunțate in prealabil, dar unele situații vor impune oprirea totală sau parțială a serviciilor.